O nás

Naša organizácia PURT funguje od roku 2012 so zameraním na prácu v obciach Gemera a Novohradu. Naša špecialita je spojenie ľudí z rôznych národností, vrátane Rómov, Maďarom a Slovákov. Vytvorili sme sieť aktivistov, ktorí pracujú vo vyše 100 obciach regiónu. Hľadáme takých ľudí, čo dokážu zastupovať záujmy a problémy obce a rómskych obyvateľov, či už sú to miestni politici, civilní aktivisti alebo znepokojení občania. Na pravidelných zasadnutiach Purtu rozoberáme menšie problémy, ktoré dokážu miestnym znepríjemniť život, a ktoré by miestni obyvatelia nevedeli vyriešiť sami. Po konštruktívnom rozhovore členovia Purtu zostavia zoznam najdôležitejších problémov – ktoré možno bezprostredne riešiť – spolu s navrhovanými riešeniami. Za desať rokov fungovania sme realizovali stovky projektov v gemerských a novohradských obciach. Skrášľujeme dediny a mestá po celom regióne, podporujeme miestne organizácie a inštitúcie.

Zakladateľmi organizácie PURT sú Štefan Vavrek a Ábel Ravasz. V súčasnosti riadia organizáciu Dušan Várady a Peter Morvay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s